20 March 2018

painting spring - snowdrops 3


Nog een laatste paar sneeuwklokjes en nu op naar een nieuw onderwerp!

A last pair of snowdrops and now moving on to another subject!

16 March 2018

painting spring - snowdrops 2Nog meer sneeuwklokjes. 
Bij het vorige schilderij gebruikte ik Pruisisch blauw in de achtergrond, nu het meer transparante  ultramarijn blauw. Ook hier heb ik met plastic folie gewerkt. 
Op een bepaald moment zag het er uit als op de onderste foto.

More snowdrops. 
With the previous painting I used Prussian blue in the background, now the more transparent ultramarine blue. I used clingfilm here as well. 
At some point it looked like in the photo below.14 March 2018

painting spring - snowdrops...
Ik ben aan het experimenteren geweest met het effect van plastic folie. Erg spannend.
Dit is het interessantste stukje van een groter schilderij, de rest was prut. :)

I have been experimenting with the effects of clingfilm. Very exciting.
This is the most interesting part of a bigger painting, the rest was rubbish. :)

05 March 2018

branch 2 ...
Dit is een nieuwe versie van een plataantak die ik in 2013 schilderde (zie hieronder).
Wat ik leuk vond aan de eerste versie waren de schaduwen van de tak, maar die waren niet zo goed zichtbaar. Ik heb nu het middelste blad weggelaten en er een 'zachter' schilderij van gemaakt.

This is a remake of a plane tree branch that I painted in 2013 (see below). 
What I liked about the first version were the shadows of the branch, but they were hardly visible. I've left out the leaf in the middle this time, and made a 'softer' painting.2013


17 February 2018

a little landscape...


Een kleine landschapschets, terwijl ik herstel van de griep.
A little landscape sketch, while recovering from the flu. 

07 February 2018

more green...Ik verlang nog steeds naar de kleur groen in de natuur, maar wat ik buiten niet zie, kan ik natuurlijk altijd schilderen.
Als je denkt: 'ik heb dit eerder gezien', dan heb je gedeeltelijk gelijk. Ik schilderde al eerder een serie bladeren, maar ik probeerde om één ervan te 'verbeteren'..... en verpestte hem totaal. Dus ik besloot twee nieuwe te schilderen. 

I am still longing for the colour green in nature, but what I don't see outside I can always paint.
If you think 'I have seen this before', you are partially right. I painted a series of leaves before, but I tried to 'improve' one of them.... and totally ruined it. So I decided to paint two new ones.02 February 2018